ความอดทนสำหรับกีฬาฟุตบอล

การฝึกความอดทนในการเล่นฟุตบอล

การเล่นฟุตบอลจะทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ส่วนต่างๆของร่างกายจึงได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉงว่องไวกว่าคนปกติ และยังทำให้มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆ

การฝึกความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นฟุตบอล โดยเฉพาะการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อที่จะส่งต่อการเล่นฟุตบอลมากที่สุด ซึ่งการฝึกความอดทนในการเล่นฟุตบอล มีดังนี้

1. การฝึกแบบเป็นช่วง ช่วงหนักให้ใช้ความหนัก 90 – 100 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถสูงสุด ช่วงเบาในระยะสั้นไม่ทันหายเหนื่อยก็เริ่มหนักใหม่

2. การฝึกแบบวงจร จัดเป็นสถานฝึก 8 – 10 สถานี แต่ละในสถานีจัดทำฝึกและอุปกรณ์สำหรับส่วนต่างๆ ที่ต้องใช้การเล่นกีฬานั้นๆ นักกีฬาจะต้องทำการฝึกแต่ละสถานีด้วยความเร็วสูงสุด แล้วย้ายไปทำสถานีถัดไปจนครบทุกสถานีโดยไม่มีการหยุดพัก

3. การฝึกหนักติดต่อกัน เช่น วิ่งเต็มที่ 200 – 500 เมตร กระโดดซ้ำๆ จนกว่าจะกระโดดไม่ขึ้นพักหายเหนื่อยแล้วค่อยทำซ้ำนอกจากนี้ในการฝึกความอดทนในการเล่นฟุตบอล ยังมีการฝึกความอดทนแบบทั่วๆ ไป มีดังนี้

4. การฝึกแบบติดต่อกัน ซึ่งความหนักของการออกกำลังกายประมาณ 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ ของ ความสามารถสูงสุดหรือหัวใจจะเต้นอยู่ที่ประมาณ 140 – 160 ครั้งต่อนาที และให้ทำติดต่อกันไปเป็นเวลานาน 1 – 3 เท่าของเวลาที่ใช้เล่น

5. การฝึกแบบเป็นช่วง ช่วงหนัก 80 – 90 เปอร์เซ็นต์ ของความสามารถสูงสุดหรือหัวใจจะเต้นอยู่ ที่ประมาณ 160 – 180 ครั้งต่อนาที แล้วลงความหนักลงเหลือประมาณ 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ หรือหัวใจเต้น 140 – 120 ครั้งต่อนาที