อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาดีอย่างไร

ข้อดีในการอบอุ่นร่างกาย

กีฬาฟุตบอลช่วยให้หลอดเลือดแดงไม่ตีบตันง่าย ยืดหยุ่นได้ดี และไม่แข็งตัวไปตามอายุที่มากขึ้น นอกจากนี้นักฟุตบอลยังเป็นอาชีพที่ทำให้มีรายได้สูง ทำให้นักกีฬาสามารถพึ่งพาตนเองหาเลี้ยงครอบครัวได้  และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองด้วย

การอบอุ่นร่างกายเป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องทำก่อนการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน ซึ่งนอกจากจะทำให้การฝึกซ้อมหรือการแข่งขันได้ผลเต็มที่แล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บพวกข้อแพลง กล้ามเนื้อที่ฉีกได้อีกด้วย ข้อดีของในการอบอุ่นร่างกาย มีดังนี้

1. ช่วยทำให้การประสานงานระหว่างระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท เพราะในระหว่างกลุ่มกล้ามเนื้อด้วยกันเป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น  การปฏิบัติตามเทคนิคจะทำได้ดี

2. ช่วยทำให้เพิ่มอุณหภูมิส่วนของกล้ามเนื้อ ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ช่วยทำให้ปรับการหายใจและการไหลเวียนของเลือดให้เข้าใกล้ในระยะคงที่เพื่อเป็นการยืดระยะในการปรับตัว ในระหว่างที่มีการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

4. ในการอบอุ่นร่างกายจำเป็นจะต้องคำนึงถึงอุณหภูมิแวดล้อมด้วย เพราะถ้าอากาศร้อนการอบอุ่นร่างกายอาจจะใช้เวลาน้อย แต่ถ้าอากาศหนาวจำเป็นจะต้องใช้เวลามากกว่า ในการปฏิบัติก็คือ การทำท่าทางที่ต้องใช้ในการเล่นกีฬาช้าๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มให้เร็วขึ้นไป ทำจากเบาแล้วค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้น

การฝึกซ้อมตอนเช้าเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไป จึงเหมาะกับการออกกำลังกายและการอบอุ่นร่างกายมากที่สุด เพราะถ้าออกกำลังกายตอนช่วงบ่ายอากาศจะค่อนข้างร้อน และทำให้การออกำลังช้าลง