ระยะของการฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างมืออาชีพ

ระยะของการฝึกซ้อม

การเล่นฟุตบอลมีประโยชน์ต่อผู้เล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความสามัคคีที่เล่นร่วมกัน เพราะการเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้กำลังขาอย่างมาก คนที่เล่นฟุตบอลบ่อยๆ จึงเป็นผู้เล่นที่มีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรง

นักกีฬาฟุตบอลจะได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนถึงจะสามารถลงแข่งขันในสนามได้ และเมื่อมีฤดูกาลการแข่งขันเกิดขึ้นนักกีฬาฟุตบอลก็จะมีการวางแผนการฝึกซ้อมให้กับสมาชิกในทีม และในระยะการฝึกซ้อมจะถูกแบ่งออกเป็นอยู่ 3 ระยะ ดังนี้

1. ระยะเตรียมตัว คือช่วงตั้งแต่ 5 – 7 เดือน จะเป็นการที่ใช้ในการฝึกสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไป และเทคนิคต่างๆ ซึ่งเริ่มจากการฝึกง่ายๆ แล้วค่อยไปหายาก จากเบาก็ไปหาหนัก และจากน้อยก็ฝึกไปหามาก จนถึงสมรรถภาพถึงขีดสูงสุดในตอนท้ายของระยะแล้ว

2. ระยะการแข่งขัน คือช่วงตั้งแต่ 2- 4 เดือน เป็นการรักษาสมรรถภาพให้สูงสุดไว้ให้ใช้ได้ตลอดฤดูกาลแข่งขัน และปริมาณการฝึกสมรรถภาพทางกายจะต้องลดลงบ้าง 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่ามีการแข่งขันมาแทน แต่ในการฝึกเทคนิคจะต้องทำต่อไปในระยะนี้ไม่ควรเปลี่ยนเทคนิค

3. ระยะพัก คือช่วงตั้งแต่ 1 – 2 เดือน เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะได้พักเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียด แต่จะเป็นการพักผ่อนแบบที่มีการออกกำลังบ้างเพื่อรักษาความสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ลดลงมาก อาจจะเปลี่ยนไปเล่นกีฬาอื่นบ้าง เพื่อความสนุกสนานและออกกำลัง

การฝึกซ้อมก่อนจะลงแข่งขันในการเล่นฟุตบอลจะใช้ระยะเวลาการเตรียมตัวที่ยาวนาน เพราะว่าจะต้องให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกาย ถ้าใช้เวลาในระยะสั้นอาจจะทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันและอาจจะส่งผลเสียตามมาได้